Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης | εξυπηρέτηση μόνο σε έκτακτες ανάγκες

Στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων για την πρόληψη και προστασία του πληθυσμού από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19, και λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, οι πολίτες είναι απαραίτητο να επισκέπτονται τις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης μόνο για υποθέσεις/ζητήματα απολύτου ανάγκης.

Η σύσταση αποφυγής της αθρόας φυσικής παρουσίας και συνάθροισης πολιτών στις κρατικές Υπηρεσίες αφορά το χρονικό διάστημα των επόμενων 15 ημερών και, ανάλογα με την εξέλιξη των επιδημιολογικών δεδομένων, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, https://www.apdkritis.gov.gr/el, για όλα τα τηλέφωνα και e-mails επικοινωνίας με τις διοικητικές δομές του φορέα μας σε όλη την Κρήτη.

Μοιραστείτε την είδηση