Άδεια οδήγησης ΤΑΧΙ | ημερομηνία εξετάσεων

Από την Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους ότι εξετάσεις για την απόκτηση Ειδικής άδειας οδήγησης (ΤΑΧΙ) θα διενεργηθούν στα γραφεία της Υπηρεσίας στις 17-06-2020, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 10:00.

Μοιραστείτε την είδηση