7 προσλήψεις στην Περιφέρεια Κρήτης 1 θέση στα Χανιά – προκήρυξη

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώνει την έκτακτη πρόσληψη επικουρικού προσωπικού με σύναψη σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για 7 άτομα στα Παραρτήματα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19.

Οι θέσεις:

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Μοιραστείτε την είδηση