495.000 € για προώθηση αγροτικών προϊόντων | Περιφέρεια Κρήτης

Εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης, το νέο πρόγραμμα δράσεων προβολής και προώθησης αγροτικών προϊόντων για το 2020, συνολικού προϋπολογισμού 495.000 ευρώ , που έχει ως στόχο την ανάκαμψη της τοπικής οικονομίας.

Ειδικότερα, η Περιφέρεια Κρήτης θα συμμετάσχει σε 16 διεθνείς εκθέσεις αγροτικών προϊόντων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, ενώ προγραμματίζει και τη διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του προγράμματος προβολής θα λάβουν χώρα δημοσιεύσεις και καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εκδηλώσεις και φεστιβάλ για την υποστήριξη της κρητικής κουζίνας, γαστρονομικά events και ημερίδες εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

Οι δράσεις στοχεύουν στην προβολή και προώθηση των κρητικών ποιοτικών προϊόντων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και τη διείσδυση των προϊόντων σε υφιστάμενες και νέες αγορές.

Μοιραστείτε την είδηση