3 εκ. ευρώ για την αναβάθμιση του πάρκου Τρίτση | Πράσινο Ταμείο

Το ποσό των 3 εκ. ευρώ αναμένεται να διατεθεί για την εκπόνηση ενός 18μηνου προγράμματος αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης»,.
Την εν λόγω χρηματοδότηση, ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου του Υπ. Περιβάλλοντος, κατόπιν σχετικού αιτήματος από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και σε σχετική συνεννόηση με τον υπ. Περιβάλλοντος Κ. Χατζηδάκη.

Το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Αισθητικής και Λειτουργικής Αναβάθμισης του Μητροπολιτικού Πάρκου Αντώνης Τρίτσης κινείται σε δύο βασικές κατευθύνσεις.

Η πρώτη κατεύθυνση στοχεύει στη προστασία και ανάδειξη των υγροτοπικών χαρακτηριστικών και του συνόλου των μορφών άγριας πανίδας  που φιλοξενούνται εντός του θεσμοθετημένου Τεχνητού Υγροτόπου Νερών Πύργου Βασιλίσσης ενώ η δεύτερη στοχεύει στη δημιουργία μιας βιοκλιματικής διαδραστικής διαδρομής που θα διατρέχει τον επιμήκη άξονα του Πάρκου.

Μοιραστείτε την είδηση