Το 2ο Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας για γυναίκες θα πραγματοποιηθεί στις 29 και 30 Νοεμβρίου, από τις 09:00 έως τις 15:00, στον Άγιο Νικόλαο, στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης «Δράσεις Προώθησης της Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης 2018 – 2020».

Τη διοργάνωση έχουν αναλάβει η Περιφέρεια Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.

Η συγκεκριμένη δράση έχει ως κύριο στόχο να καταρτίσει γυναίκες επιχειρηματίες ιδιαίτερα του αγροτικού/αγροτοδιατροφικού τομέα στις βασικές αρχές λειτουργίας επιχείρησης και προώθησης προϊόντων. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής θα αναπτυχθούν βασικά θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λογιστικής παρακολούθησης των επιχειρήσεων, εντοπισμού οικονομικών πόρων για την υλοποίηση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων, κατανόησης του κυκλώματος μεταφοράς των προϊόντων από τη βιοτεχνία στο ράφι, κυρίως δε της σημασίας των τεχνικών προώθησης πωλήσεων με σύγχρονους τρόπους μάρκετινγκ.

Στο Εργαστήριο θα καλυφθούν μεταξύ άλλων, οι εξής θεματικές:

1. Βασική λειτουργία επιχειρηματικής μονάδας (έσοδα – έξοδα).
2. Στοιχεία οικονομικού προφίλ επιχειρήσεων-προσδιορισμός προτεραιοτήτων.
3. Είδη και διακρίσεις νομικών προσώπων – κύρια χαρακτηριστικά τους.
4. Εργαλεία διοικητικής οργάνωσης και διαχείρισης πόρων.
5. Εποπτεία και χρονικός προγραμματισμός εργασιών.
6. Στρατηγικός σχεδιασμός και υιοθέτηση της πρακτικής «Management by Objectives».

Γυναίκες οι οποίες δραστηριοποιούνται κυρίως στον αγροτικό/αγροτοδιατροφικό τομέα και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://forms.gle/ojyZ5Cyy3fqs68kd8 μέχρι την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου. 

Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.  Οι συμμετέχουσες θα ενημερωθούν εγκαίρως για της αίθουσα διεξαγωγής του Εργαστηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το: gender@social.soc.uoc.gr.

Μοιραστείτε την είδηση