1,68 δισ. ευρώ για την ηλεκτρική διασύνδεση Ισραήλ-Κύπρου-Κρήτης | δημοπράτηση

Δημοσιεύθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης για τα καλωδιακά τμήματα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας (Κρήτη), με φορέα υλοποίησης την Euroasia Interconnector, στην ευρωπαϊκή εφημερίδα δημοσίων συμβάσεων ενώ το συνολικό κόστος των συμβάσεων ανέρχεται στα 1,68 δις ευρώ και υποδιαιρείται σε τέσσερα τμήματα

Τα Δύο εξ αυτών των τμημάτων αφορούν Μελέτη, Προμήθεια και Κατασκευή των 2 πόλων της υποβρύχιας διασύνδεσης Ισραήλ-Κύπρου με κόστος 224 εκατ. ευρώ έκαστος ενώ τα υπόλοιπα δύο αφορούν τους δύο πόλους της διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης, με κόστος 617 εκατ. ευρώ έκαστος. Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.

Το Στάδιο 1 του έργου θα επιτρέψει τη μεταφορά 1.000 MW ισχύος μεταξύ των σταθμών μετατροπής και το επίπεδο τάσης θα είναι ± 500 kV. Ο εκτιμώμενος χρόνος κατασκευής είναι 4 χρόνια και όπως αναφέρεται στη σχετική προκήρυξη, η διασύνδεση Ισραήλ, Κύπρου-Κρήτης θα περιλαμβάνει επίσης 3 σταθμούς μετατροπής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η διασύνδεση του ηλεκτρικού συστήματος του Ισραήλ με της Κύπρου, θα έχει μήκος 310 χλμ. ενώ τα καλώδια αναμένεται να ποντιστούν σε μέγιστο βάθος 2.200 μέτρων. Αντίστοιχα η διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης θα είναι μήκους 895 χλμ. και θα το μέγιστο βάθος των καλωδίων θα φτάσει τα 3.000 μέτρα.

Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής έχει οριστεί για τις 27/12/2019 ενώ η εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους για τις 10/01/2020.

Το έργο έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) για την εκπόνηση των προκαταρκτικών και των τελικών μελετών ενώ -σύμφωνα με το σχεδιασμό του Euroasia- θα υποβληθεί επίσης αίτηση για τη συγχρηματοδότηση και της κατασκευής του έργου.

Πηγή: ypodomes.gr

Μοιραστείτε την είδηση