14.000 € σε 5.000 μικροκαλλιεργητές | μέτρο ενίσχυσης

Οι οδηγίες για την αξιολόγηση των αιτήσεων που είχαν κατατεθεί έως τις 2 Ιουλίου αλλά δεν είχαν αξιολογηθεί, υπεγράφησαν από τον Γ. γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, κ. Μπαγινέτα, ώστε να ενισχυθούν μικροκαλλιεργητές σε περιοχές με πληθυσμό έως 5 χιλιάδες κατοίκους.

Το συγκεκριμένο μέτρο (Υπομέτρο 6.3 του ΠΑΑ 2014 – 2020) προβλέπει ποσό στήριξης 14.000 ευρώ για κάθε μικροκαλλιεργητή, το οποίο μάλιστα δεν συνδέεται με την υλοποίηση δαπανών ενώ για τη χρηματοδότησή του θα διατεθεί συνολικό ποσόν ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ που επαρκούν για τη στήριξη 5.000 δικαιούχων οι οποίοι διαθέτουν μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Σημειώνεται ότι επιλέξιμοι είναι οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίες γεωργοί (όχι νεοεισερχόμενοι), που δεν έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους και έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ για το έτος 2018, ενώ το εισόδημά τους από τη γεωργική εκμετάλλευσή τους δεν πρέπει να ξεπερνά τα 8.000 ευρώ.

Ο έλεγχος των αιτήσεων θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 4 Νοεμβρίου με στόχο η πληρωμή της πρώτης δόσης του ποσού (70% του συνολικού) να πραγματοποιηθεί εντός του 2019.

Μοιραστείτε την είδηση