Πρόστιμο 14.000€ σε γιατρό για δημοσίευση βίντεο στο instagram

Πρόστιμο ύψους 14 χιλιάδων ευρώ επιβλήθηκε σε πλαστικό χειρουργό για δημοσίευση βίντεο ασθενούς πριν και μετά την επέμβαση, χωρίς να καλυφθεί μέρος της εικόνας ώστε να μην αποκαλύπτεται η ταυτότητα της.
Το πρόστιμο επέβαλε το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το βίντεο ανακάλυψε στο instagram και συγκεκριμένα στο επίσημο προφίλ του ιατρείου και στο instagram tv, φιλικό πρόσωπο της ασθενούς όπου και την ενημέρωσε.
Στη συνέχεια, η ασθενής που μετέπειτα προχώρησε σε καταγγελία, ζήτησε να διαγραφεί το βίντεο καθώς δεν έδωσε συγκατάθεση για ανεπεξέργαστη δημοσίευση. Το αίτημά της έγινε δεκτό, λαμβάνοντας σε μήνυμα την απολογία της γιατρού, μέσω της υπεύθυνης marketing του ιατρείου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η καταγγέλουσα είχε υπογράψει έγγραφο συγκατάθεσης, με το οποίο αποδέχθηκε να χρησιμοποιηθούν οι φωτογραφίες της για ιατρικούς, επιστημονικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, νοουμένου όμως ότι οι συγκεκριμένες φωτογραφίες δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητα της.

Κατά την επιβολή του προστιμού, η Επίτροπος έλαβε υπόψιν της μία σειρά από παράγοντες, όπως η άμεση διαγραφή του βίντεο, το οποίο παρέμεινε δημοσιευμένο για σύντομο χρονικό διάστημα, το γεγονός ότι η παράβαση αφορά ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, την έκταση της παράβασης που αφορά σε αναλόγως μεγάλο αριθμό followers στο επίσημο προφίλ του ιατρείου στο Instagram και άλλους.

Μοιραστείτε την είδηση