Πρόσληψη οδηγού ασθενοφόρου | Αννουσάκειο Ίδρυμα

Το Δ.Σ του Αννουσάκειου Θεραπευτηρίου Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας «Ο Άγιος Σπυρίδων» της Ιεράς  Μητρόπολης Κισάμου & Σελίνου,  προκηρύσσει την πρόσληψη ΔΕ πληρώματος ασθενοφόρου – διασώστη για να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως οδηγός ασθενοφόρου οχήματος, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (8μηνης διάρκειας ) & με δυνατότητα ανανέωσης.

 Οι υποψήφιοι πρέπει :

 1. Να έχουν συμπληρώσει το 21 έτος της ηλικίας τους
 2. Να έχουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας (ΙΕΚ – ΕΚΑΒ)
 3. Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ ή C κατηγορίας (π.δ 51/2012 όπως ισχύει)
 4.  Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος “Διασώστη – Πλήρωμα Ασθενοφόρου” (ν. 3919/2011 όπως ισχύει, υπουργική απόφαση Γ4β/ΓΠ/οικ.16276/4.3.2015, ΦΕΚ 1486/16.7.2015/τ.Β΄ και υπουργική απόφαση Γ4α/Γ.Π. οικ.34218/2017, ΦΕΚ 1729/19.5.2017/τ.Β΄), που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών ή Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας
 5.  Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία
 6.  Να είναι υγιείς

 Οι άνδρες να έχουν συμπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν στη γραμματεία  του Ιδρύματος από 27/3/2020 έως 10/4/2020 ( κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες ) τα εξής δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση
 2. Φωτοαντίγραφο διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης ειδικότητας (ΙΕΚ – ΕΚΑΒ)
 3. Φωτοαντίγραφο Επαγγελματικής άδειας οδήγησης
 4. Βεβαίωση άσκηση του επαγγέλματος όπως ορίζεται παραπάνω
 5. Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 6. Πιστοποιητικό υγείας
 7. Βιογραφικό σημείωμα
 8. Προϋπηρεσία θα ληφθεί υπόψη

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στα γραφεία του Αννουσάκειου Θεραπευτηρίου και στα τηλέφωνα : 2822022276 – 24150 – 24148  με εσωτερικό (75)  Κα ΣΧΕΤΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ  – Προϊσταμένη Νοσηλείας κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες.

Μοιραστείτε την είδηση