Στρατολογία | ΑΦΜ και ΑΜΚΑ υποχρεωτικά στις βεβαιώσεις

Τα ΑΜΚΑ και ΑΦΜ θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά στις βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά των υπόχρεων της στρατολογίας.

Ειδικότερα, μέσα σε ένα τρίμηνο από την δημοσίευση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καταχωρούνται υποχρεωτικά ως πεδία ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στις βεβαιώσεις και στα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις υπηρεσίες στρατολογίας για τη βεβαίωση του χρόνου στράτευσης και τις εφαρμογές του Σπουδαστολογίου των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη βεβαίωση του χρόνου σπουδών που δύνανται να αναγνωριστούν ως πλασματικός χρόνος για την απονομή σύνταξης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Μοιραστείτε την είδηση