Στη θεσμοθέτηση της προσωρινής άδειας οδήγησης, προχωράει το υπουργείο Μεταφορών, η οποία θα καλύπτει τους οδηγούς, από την αμέσως επόμενη ημέρα των επιτυχημένων εξετάσεων μέχρι και την έκδοση της κανονικής άδειας, από τις υπηρεσίες Μεταφορών των Περιφερειών.

Με την άδεια αυτή ο δικαιούχος θα μπορεί να οδηγεί κανονικά, ακριβώς όπως θα έκανε εάν είχε στην κατοχή του το επίσημο δίπλωμα, αλλά μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας και μέχρι να εκδοθεί η κανονική άδεια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το χρονικό διάστημα μετακίνησης με την άδεια αυτή, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες από την ημερομηνία επιτυχίας στις εξετάσεις.

Μοιραστείτε την είδηση