Ελληνική Αστυνομία | προσλήψεις διδακτικού προσωπικού

Νέες προσλήψεις αναμένεται να πραγματοποιήσει η ΕΛΑΣ.
Οι προσλήψεις αφορούν σε διδακτικό προσωπικό, με ωριαία αποζημίωση. Οι προσληφθέντες θα διδάξουν στους εκπαιδευόμενους Συνοριακούς Φύλακες Ορισμένου Χρόνου κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2020, με διάρκεια θεωρητικής εκπαίδευσης έως τρείς (3) μήνες, με δυνατότητα παράτασης.

Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη θα γίνεται μέχρι την 14:00’ ώρα της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου 2020, προσωπικά από τους υποψηφίους ή από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων (Κ.Ε.Σ.Φ.) Διδυμοτείχου.

Επίσης, είναι δυνατή η υποβολή των αιτήσεων και ταχυδρομικά (συστημένα, με ευκρινή τη σφραγίδα ταχυδρομείου) στην ανωτέρω διεύθυνση.

Για το εμπρόθεσμο της αποστολής της αίτησης λαμβάνεται υπ΄όψιν η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου ή η ημερομηνία συνοδευτικού δελτίου μεταφοράς για αποστολή με ταχυμεταφορά (courier).

Μετά την 14:00’ ώρα της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου 2020’ ώρα της ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές αιτήσεις.

Πληροφορίες εδώ

Μοιραστείτε την είδηση