Ανεπαρκής η Ποινική Δικαιοσύνη στην Ελλάδα | έκθεση GRECO

Αρνητική είναι η εικόνα της Ποινικής Δικαιοσύνης στη χώρα μας, σύμφωνα με την έκθεση της Ομάδας Κρατών κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRECO).

Αναλυτικότερα, το συμπέρασμα από την έκθεση είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει επαρκή Ποινική Δικαιοσύνη για να καταπολεμήσει τη διαφθορά, κάτι που όπως αφήνει να εννοηθεί σχετίζεται κυρίως με την ποιότητα των νόμων και όχι με τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης.

H έκθεση επικεντρώνεται στις αλλαγές που επήλθαν στον Ποινικό Κώδικα τον Ιούνιο και με τις οποίες η δωροδοκία δημόσιων αξιωματούχων μετατράπηκε από κακούργημα σε πλημμέλημα.

Αλλά η GRECO δεν στέκεται μόνον στο θέμα της δωροδοκίας. Ο διεθνής φορέας επέκρινε τις τροποποιήσεις που έφεραν τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Νέα Δημοκρατία στον Ποινικό Κώδικα και με τις οποίες παύει η δυνατότητα των εισαγγελέων να ασκούν αυτεπάγγελτα διώξεις σε μια σειρά από αδικήματα. Αξίζει να σημειωθεί πως μεταξύ των εγκλημάτων που πλέον διώκονται μόνον μετά από μήνυση είναι και η…κακουργηματική απιστία τραπεζικών στελεχών.

«Το μέτρο αυτό ενδέχεται να αποδυναμώσει περαιτέρω την καταπολέμηση της διαφθοράς και ενδεχομένως άλλων συναφών εγκλημάτων, όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες», σημειώνει η έκθεση της GRECO.

Στο σημείο αυτό η GRECO επαναλαμβάνει την ανάγκη συμμόρφωσης της Ελλάδος με τα διεθνή πρότυπα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, αφήνοντας με τον τρόπο αυτό αιχμές για την πρόσφατη πρωτοβουλία της κυβέρνησης να τροποποιήσει τη νομοθεσία για το ξέπλυμα χρήματος αποδεσμεύοντας περιουσιακά στοιχεία που έχουν δεσμευθεί ως εγκληματικό προϊόν για παραπάνω από 18 μήνες, χωρίς να έχει προηγηθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Όπως αναφέρει η έκθεση, η GRECO έχει δώσει περιθώριο στην ελληνική κυβέρνηση έως τις 30 Ιουνίου 2020, προκειμένου να ενσωματώσει τις συστάσεις της και να προχωρήσει σε αντίστοιχες νομοθετικές προσαρμογές. Εάν η Ελλάδα δεν προσαρμοστεί τότε θα προγραμματιστεί συνάντηση υψηλού επιπέδου μεταξύ της GRECO, των χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης και της χώρας μας, στην οποία η Ελλάδα θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις.

Μοιραστείτε την είδηση